Studentreisen, mobilapplikasjon og redaksjonell kontroll over produktet er tema i denne bacheloroppgaven fra 2011.
Kan AI gi oss overmenneskelige varslingsevner? Hva har historien lært oss om tilnærming til ny teknologi?