Case: Terror og nettdebatt

I denne artikkelen tar vi for oss drift av nettdebatt under verst tenkelig forhold: Når terror og trusler inntreffer.


Bakgrunn: Terrorangrepene i Norge 22. juli 2011.

I 2011 ble Norge rammet av terrorangrep. Dette satt hele samfunnet på prøvelser som få instanser hadde forberedt seg på. Pressen var også mål for angrepet.

Sosiale medier var den gang et rimelig ferskt medium og pressens erfaring med å håndtere brukergenerert innhold var begrenset. Diskusjon.no var et av få norske forum som var underlagt Vær Varsom-plakaten og som holdt åpent.


Om Diskusjon.no

Debattforumet Diskusjon.no er et av Norges største. Den gang var forumet del av Tek.no-nettverket (forumet har senere endret eier og er i dag del av Teknisk Ukeblad Media). Under og etter terrorangrepet måtte redaksjonen håndtere krevende moderering av nettdebatten. Dette satt organisasjonen på prøve.


Moderatorteam

Forumets moderatorteam hadde en unik sammensetning, som i 2011 utgjorde ca. 30 personer med kundeservice-bakgrunn (handelsnæringen), jus og journalistikk. Kompetansen var høy og den relevante erfaringen med å moderere fora var ledende i landet (som også henger sammen med at nettdebatt den gang var et relativt ferskt fenomen).

Jeg var ansvarlig for forumets daglige drift og ledet moderatorteamet. Ansvaret var at moderering ble gjort i henhold til god presse-etikk og at brukerne ble ivaretatt med god kundeservice.

Det overordnede målet med forumet var å tjene pressens idealistiske mål om «å bringe til torgs samfunnsviktig informasjon som ellers aldri ville blitt kjent».


Nettdebatt i Norge under terrorangrepet

 • Flere aviser valgte å stenge sitt respektive forum og kommentarfelt under og i tiden etter angrepet. En forståelig, og i de fleste tilfeller nødvendig, handling å ta for redaktører. Samtidig resulterte dette i at mange reaksjoner og kommentarer ikke ble samlet inn og arkivert.
 • Diskusjon.no var et av få unntak og holdt forumet åpent. Det kom inn over 30 000 relaterte innlegg fra brukerne. Det var også brukere aktive på forumet som var til stede på Utøya.
 • I journalistisk perspektiv er det verdifull informasjon på forumet, fordi det dokumenterte hvordan flere reagerte og antok mens angrepet fant sted. I dag er forumet et viktig arkiv for hendelsen.
 • For brukerne ble det en kilde til informasjon og en mulighet til å uttrykke støtte og sympati.

Derfor klarte forumet å holde åpent


 • Stor grad av frivillighet sørget for at titalls moderatorer på kort tid var på plass.
 • Grundige forberedelser på å trene moderatorteamet i presseetikk.
 • En velfungerende rapporteringsfunksjon som gjorde at redaksjonen raskt ble obs på mulige regelbrudd.

Krevende tilfeller

Drapstrussel

En konkret drapstrussel mot redaksjonen måtte håndteres. Dette ble gjort ved å varsle PST som fulgte opp med å ta et møte i Kristiansand. Der ble det informert om trusselens innhold og gitt beskjed om at IP og annen data for å identifisere vedkommende ville bli utlevert. PST tok saken seriøst og oppfølgingen var profesjonell.

Drapstrusselen kom etter at en bruker ble utestengt etter brudd på forumets regelverk. Vedkommende uttrykket også sympati med terroristen Breivik. Det var på dette tidspunkt uavklart om gjerningsmannen var alene eller ikke.

Redaksjonen valgte å ikke gå ut offentlig med drapstrusselen fordi vi ikke ønsket at gjerningspersonen skulle få oppmerksomhet. Det var ikke ønskelig at en sak som dette tok oppmerksomhet fra viktigere nyhetssaker i en slik vanskelig tid.


Etiske avgjørelser

Det oppstod flere krevende saker hvor det ble vurdert å slette innlegg. Totalt ble noen hundre innlegg slettet grunnet regelbrudd. Mye ble stående etter grundige vurderinger. Det ble blant annet rettet kritikk mot ansvarlige på Utøya og mot myndighetenes reaksjonsevne, kritikk som flere uker, måneder og/eller år senere ble dekket i tradisjonell presse.

Redaksjonen vurderte det dithen at kritikken i de fleste tilfeller kunne stå, fordi det også ga mulighet for tilsvar for de som ønsket å forsvare avgjørelser og de involverte. Kritiske spørsmål ble i det store og hele stilt av et fåtall av debattantene, mens forsvarerne av de som ble kritisert utgjorde en stor majoritet.

Dette var krevende avgjørelser og det oppstod flere diskusjoner på forumet som ledelsen tok avstand fra på et personlig plan og opplevde som dypt provoserende, men som ble vurdert dithen at det ikke var moderatorteamets oppgave å nekte kritiske spørsmål og krevende debatter på et slikt grunnlag. Det ble på det rene at det fortløpende måtte foreta flere avgjørelser redaksjonen ikke var sikre på, årsaken til det var manglende erfaring med å moderere nettdebatt under slike hendelser. Noen debattinnlegg ble fjernet fordi de inneholdt ubekreftet informasjon.

Jevnt over er vurderingen at debattforumet tillot mer kritisk dekning av terrorangrepene enn den tradisjonell presse foretrakk.

Forumteamet v/undertegnede la ut en melding på forumet for å forklare situasjonen og tilby vår støtte til ofre og pårørende.


Ønske om stenging

Det kom en henvendelse fra en av de overlevende fra Utøya som også var mangeårig bruker av forumet. Vedkommende ønsket at all diskusjon rundt hva som fant sted på Utøya ble stengt, fordi det ble oppfattet som en stor påkjenning å lese diskusjonen.

Etter diskusjon med ansvarlig redaktør kom redaksjonen frem til at det ikke kan stenges for å diskutere angrepet, selv om redaksjonen åpenbart hadde stor sympati og forståelse med brukeren.


Krevende innhold

Noe av innholdet som ble delt av brukere var bilder og video tatt ved Utøya som var av en slik art at det måtte slettes, mye av dette ble lagt ut via Youtube (som brukte lang tid på å fjerne videoene). Dette var innhold som det for moderatorer også ble en påkjenning å se.


Ubekreftet informasjon

Det kom ut informasjon raskere enn hva tradisjonell presse klarte å dele. Dette er i tråd med hva forskning har vist, hvor riktig og viktig informasjon på blant annet Twitter kom 10-15 minutter før aviser og TV-kanaler publiserte saker med samme informasjon. Informasjonen viste seg i ettertid å i stor grad stemme, men det er en krevende vurdering som må gjøre når noen legger ut påståtte anbefalinger fra politi eller informasjon om gjerningsperson.

I flere tilfeller valgte redaksjonen å midlertidig skjule slik informasjon for å få det bekreftet. Dette var også fordi sosiale medier også kan misbrukes av gjerningsperson under slike angrep.


Råd for nettdebatt når terrorangrep inntreffer

 • Moderatorteamet bør være forberedt til å håndtere krevende situasjoner. Hvis dette ikke er tilfellet bør det vurderes å stenge kommentarfelt.
 • Vær beredt til å bistå politi med informasjon, forutsatt at det er innenfor gjeldende regelverk.
 • Vær obs på at ditt nettforum kan bli misbrukt som del av et angrep, både for å spre frykt eller falsk informasjon.
 • Informer myndighetene og inviter ulike instanser til å delta i informasjonsformidling. Politi kan eksempelvis gi en offisiell konto hvor de kan komme med informasjon.
 • Følg opp teamet i ettertid. Det kan være en stor påkjenning å moderere i slike situasjoner, både fordi man setter seg i en utsatt situasjon og fordi man kan få tilgang til bilder og video som ikke egner seg for publisering.
 • Anmeld trusler.

Aktuelt lesestoff